Systemer til geotermisk opvarmning og køling

En af de mest energieffektive HVAC-teknologier er geotermisk opvarmning og køling. Det er kendt for at levere konstant ydeevne, mens det kræver lidt vedligeholdelse. Men hvordan hjælper geotermi dig? Geotermiske systemer, som enten kan være luftkilde eller jordkilde, giver en række fordele for husholdningerne. Fortsæt med at læse for at lære om fordelene og sorterne af geometriske varmesystemer.

Hvad er geotermisk opvarmningsteknologi?

Geotermisk teknologi bruger jordens varme til at generere elektricitet. I modsætning til sommer- og vinterekstremerne i den omgivende luft over jorden opretholder Jorden en næsten konstant temperatur kun få meter under overfladen. Længere under overfladen stiger temperaturen med en hastighed på ca. 1 grad for hver 70 fod dybde.

Højere temperaturer og lommer af overophedet vand og damp kan findes meget tættere på overfladen i nogle områder på grund af tektonisk og vulkansk aktivitet. Jordvarmeanlæg ses som en vedvarende ressource. Jordvarmepumper og geotermiske teknologier til direkte brug tjener opvarmnings- og køleapplikationer, mens dybe og forbedrede geotermiske teknologier genererer elektricitet ved at udnytte en meget dybere, højere temperatur geotermisk ressource.

Tre hovedtyper af teknologier bruger Jorden som varmekilde:

  • Jordvarmepumper
  • Geotermisk direkte brug
  • Dybe og forbedrede geotermiske systemer

Jordvarmepumper

En jordvarmepumpe bruger den naturligt forekommende temperaturforskel mellem luft over jorden og underjordisk jord til at transportere varme til støtte for slutanvendelser såsom rumopvarmning, rumkøling (aircondition) og endda vandopvarmning.

En jordkilde eller et geoudvekslingssystem består af en varmepumpe, der er forbundet med et netværk af underjordiske rør. Rør kan installeres i vandrette grøfter lige under jordoverfladen eller i lodrette borehuller flere hundrede fod under jorden. For at flytte varme fra et sted til et andet cirkulerer varmepumpen en varmetransporterende væske, nogle gange vand, gennem rørene. For eksempel er Bosch Varmepumpe designet til at være ultraeffektive og have minimale driftsomkostninger takket være kvalitetsteknik og brancheførende teknologi.

Geotermisk direkte brug

Grundvand opvarmet af naturlige geologiske processer under jordens overflade anvendes i geotermiske systemer til direkte brug. Dette vand kan nå temperaturer på 200 ° F eller mere. Mange steder med vulkansk eller tektonisk aktivitet har kroppe af varmt grundvand. Varmt vand kan pumpes fra overfladen eller fra undergrunden til en række forskellige applikationer.

Dybe og forbedrede geotermiske systemer

Dybe geotermiske systemer ekstraherer damp fra dybt under jordens overflade til strømapplikationer, der kræver temperaturer i hundreder af grader Fahrenheit. Disse systemer bruger typisk en brønd til at injicere vand i jorden og en anden til at bringe vand eller damp til overfladen. Andre metoder kan absorbere damp under overfladen direkte (“tør damp”).

Dybe geotermiske projekter, i modsætning til jordvarmepumper eller geotermiske systemer til direkte brug, kan kræve boring en kilometer eller mere under jordens overflade. Højt tryk på disse dybder holder vandet flydende selv ved temperaturer på flere hundrede grader Fahrenheit.